Tréninkový proces

Cíle a filozofie rozvoje mládeže
Hlavní cíl: Vychovávat hráče pro A-tým FK Teplice a spřátelené kluby
MOTTO: HRAJTE odvážně v jakémkoli prostoru a za jakéhokoli stavu s přiměřenou mírou zodpovědnosti k dané kategorii


Napříč všemi kategoriemi pracujeme na následujících principech


ORGANIZACE MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU


FOTBALOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

KATEGORIE PŘÍPRAVEK
Hlavním cílem kategorie přípravek je pro nás radost ze hry a budování klubismu. Při vedení tréninku aplikujeme následující zásady vedení tréninku:


Během tréninkového procesu podporujeme:

· herní tvořivost, odvahu hrát
· soutěživost, touhu vyhrát
· herní univerzalitu
· podněcování hráčů k vlastním názorům, popřípadě je navést na tu správnou
· všechny dovednosti P i L nohou
· různé velikosti a materiály míčů
· stanovit jasná pravidla fungování týmu a požadavků na činnost a chování hráčů
· probouzet a podněcovat ty správné emoce-sounáležitost s klubem
· zdravý individualismus, sounáležitost s týmem
I. OBECNÉ POŽADAVKY NA HERNÍ VÝKON V KATEGORII PŘÍPRAVKY:

· Nerozlišovat venku a doma v pojetí hry a v základních požadavcích na IHV
· Aktivní a konstruktivní (tvořivé) pojetí ve všech rozestaveních a taktikách v útočné i obranné fázi, dynamika hry (vše v pohybu). K tomu maximálně využívat naučených dovedností hráčů a jejich chuti hrát
· Sebevědomí, koncentrace výhradně na hru a lavičku-trenéry, hra až do konce utkání bez ohledu na skóre, sportovní vystupování – reprezentace týmu, potažmo klubu FK Teplice, image pro získávání dalších hráčů
· Průniková aktivita do pokutového území soupeře v koncovkách útočných akcí
· Všichni hráči dostávají obranné i útočné úkoly, podílejí se na obranné i útočné fázi
· Podporovat herní univerzalitu
II. PŘEDPŘÍPRAVKA U7
· Mít rád pohyb a míč a bavit se tréninkem
· Míčové dovednosti vedení, zastavování, zatáčení s míčem, chytání a házení míčů
· Koordinace celého těla v různých typech pohybu, ve změnách směrů, přeskakování, lezení, podlézání a základní gymnastické dovednosti, široký rejstřík pohybových dovedností
· Pěstování hravosti, tvořivosti, pochopení souvislosti hry ovlivňujeme orientaci v prostoru rozhodovacích procesů v hlavě s nervosvalovou koordinací. Děti se učí, aniž by o tom věděli, protože si hrají
· Spolupráce ve dvojicích či trojicích
· Doporučujeme rodičům, aby naučili děti co nejvíce sportům, plavat, jezdit na kole, lezení po stromech nahradíme lezeckou stěnou, úpolové sporty atd.
· Minipřípravka bez soutěží, po 2-3 měsících-počáteční seznámení, již účast 1x v měsíci na tzv. Bambini turnaji (hra 3:3) - seznámení se s hrou, radost mít na sobě dres jako jeho dětský vzor
· V jarní části přidat k uvedeným již přípravu směrem k U8, k mladší přípravce-citlivě-nepředbíhat, ale znát základní věci, posty, co je roh a aut, vyzkoušet si, aby věděli, o co jde
III. MLADŠÍ PŘÍPRAVKA U8 – U9
· Rozeznávat, v které herní situaci je lepší míč vést a obcházet soupeře individuálně a v které přihrát
· Trenér=rádce
· Rozeznávat, v které herní situaci při zisku míče je lepší míč odkopnout „pryč“ a kdy založit útočnou akci-nechceme odkopávat
· Povinná aktivita-nabíhání-v okolí spoluhráče s míčem
· Hra se stejným počtem obránců, jako je soupeřových útočníků
· Citlivým střídáním postů zajistit univerzálnost
· Měnit rozestavění hráčů
IV. STARŠÍ PŘÍPRAVKA U10 – U11
· Povinná aktivita ve výběru místa (nabíhání, uvolňování se) ještě před obdržením přihrávky, svým pohybem vytváří alternativy pro spoluhráče
· Výměna míst během útočné akce
· Udržet míč i na menším prostoru pod tlakem soupeře
· Vědět co s míčem provést za činnost a převážně jsou úspěšní ve zvládnutí technické stránky
· Ztotožnění některých hráčů s rolí brankáře-podporovat
· Brankář vychází z branky-další hráč-důležitá hra nohama
· Přemisťovat podle míče a kdo drží míč-roztahujeme a zvětšujeme hřiště
ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
V rámci zdravotnické péče o naše hráče máme hned několik smluvních partnerů, a to sportovní kliniku EUC, kde hráči pravidelně absolvují lékařské prohlídky. Dále využíváme služeb primáře sportovní medicíny MUDr. Neckaře. U všech hráčů se vedou zdravotnické karty v rámci, kterých jsou dlouhodobě sledováni. V prostorách stadionu je plně vybavená zdravotnická ordinace. Ordinaci plánujeme pravidelně doplňovat a postupně modernizovat o novější zařízení.