O akademii

Klubová akademie FK Teplice

Fotbalový klub Teplice se 1. července 2018 zařadil mezi prvních deset klubů v České republice, které získaly status Klubové akademie. Tato akademie zahrnuje všechny kategorie od U6 až po U19 s nadstandardní péčí od kategorie U14 ve spolupráci s RFA a pokračující v dorosteneckých kategoriích. Koncepce práce s mladými talenty se snaží řešit celkový vývoj mladého hráče od jeho začátků v přípravce až po vstup do profesionálního fotbalu.

Vzdělávací proces

Naplnění koncepce je dosahováno zejména propojením tréninkového a vzdělávacího procesu. Klub se snaží, aby škola a fotbal nebyly dvě oddělené větve výchovy mladého hráče, ale naopak na sebe navazující a komplexní složky. Klub tak svého hráče může lépe vést k aktivnímu přístupu ke studijním úspěchům a přes fotbal ho může motivovat k větší úctě ke školní přípravě, sebekázni a úrovni vzdělanosti, která se týká i sportovní oblasti.

Aktivní přístup klubu ke vzdělávacímu procesu začíná ve třetí třídě základní školy (ZŠ Edisonova Teplice), kdy je hráčům přecházejícím z kategorie přípravek nabídnuta možnost účasti ve třídě s rozšířenou výchovou tělesné výchovy se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj hráče.

FK Teplice na úrovni Sportovního střediska mládeže spolupracuje se ZŠ Edisonova ( www.edisonka.cz ), kde jsou vytvořeny veškeré podmínky pro plnohodnotnou sportovní přípravu hráčů FK Teplice. Klub spolu se ZŠ Edisonova umožňuje již třetí třídy skloubit studium se všeobecnou sportovním přípravou. Hráči studují ve smíšených třídách s dívkami, které se zaměřují na všeobecnou sportovní průpravu, zejména na basketbal. V rámci Sportovního střediska mládeže dochází také ke sledování studijní výkonnosti, kde je hráč veden především k přístupu ke svým školním i fotbalovým povinnostem.

Nadstavbou SpSM je zařazení hráče do Sportovního centra mládeže (SCM). Umožňujeme tak perspektivním fotbalistům pokračovat nejen ve studiu na střední škole, ale zároveň rozvíjet jejich hráčské dovednosti ve sportovní fotbalové třídě na obdobném principu, jako u tréninkových jednotek na základní škole. Klub FK Teplice spolupracuje v tomto projektu se Střední školou technickou AGC a.s. ( www.skola-agc.cz). Zároveň klub spolupracuje s Gymnáziem Teplice a trojicí sloučených škol - Obchodní akademií, Hotelovou a Střední průmyslovou školou, které hráčům vychází vstříc individuálním studijním plánem.

Členské příspěvky
Členské příspěvky se hradí měsíčně převodem na bankovní účet klubu

Bankovní spojení: ČSOB 0197706778/0300
Variabilní symbol: ID FAČR hráče (najdete ZDE – zadáte jméno a příjmení hráče, kliknete na vyhledat a v prvním řádku pod názvem ID/OSOBA najdete ID FAČR hráče)

Platba členských příspěvků je splatná vždy do: 15. dne daného měsíce


KATEGORIE  Od 1.7.2023 
Dorosty U19 - U16     1 500,-
Žáci U15 - U12        700,-
Přípravky U11 - U8        700,-
Přípravky U7 - U6        500,-
Ženy, dívky        600,-
Dospělí        100,-

Pozvánka na členskou schůzi FK Teplice - fotbal, spolek.