13.03.2024 | Tereza Hoffmannová

Vzdělávací seminář pro trenéry přípravek

Dne 5. března 2024 se v presscentru naší domácí arény Na Stínadlech uskutečnil seminář určený trenérům přípravek. Vzdělávací den vedli dva přední odborníci – vedoucí úseku vzdělávání FAČR Martin Vlk a lektor FAČR Otmar Litera.

Zaměření semináře bylo jasně stanoveno již od počátku, a sice prohloubit porozumění trenérů k principům efektivní komunikace a coachingu v přípravkových kategoriích. Nicméně, jak se diskuze rozvíjela, tak byl prostor i na zodpovězení otázek týkajících se širší koncepce výchovy mladých talentů a preferovaného stylu hry. Interaktivní forma diskuze, kdy účastníci měli možnost přímo se zapojovat a ptát se na témata, která je zajímala, byla všeobecně oceněna. Takový přístup umožnil otevřenou výměnu názorů a zkušeností mezi trenéry a lektory, což výrazně přispělo k praktické hodnotě celého setkání. Obě témata přitáhla velkou pozornost a vyvolala produktivní diskuzi mezi účastníky. Trenéři odcházeli s novými poznatky, inspirací a nástroji pro zlepšení své trenérské praxe. Atmosféra na semináři byla velice pozitivní, což poukazuje na význam takovýchto setkání pro interní vzdělávání trenérů. Tento seminář opět ukázal, jak důležité je pro trenéry neustále se vzdělávat a být otevření novým metodám a přístupům. Klub bude i nadále podporovat podobné iniciativy, protože věříme, že kvalita a rozvoj trenérů přímo ovlivňuje budoucnost našich mladých hráčů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za jejich angažovanost a Martinu Vlkovi s Otmarem Literou za jejich expertní vedení a přínos fotbalovému vzdělávání. Těšíme se na další podobné akce, které přispějí k dalšímu růstu a prosperitě naší fotbalové komunity.