20.03.2023 | Němcová Leona

Naši trenéři na licenci

Během dvou víkendů v únoru a březnu naši trenéři a trenérky mládeže dívek absolvovali UEFA C licenci pod vedením zkušeného a erudovaného GTM Jana Štefka v Ústí nad Labem. Konkrétně se licence zúčastnili Simona Sluková, Ludmila Vyčichlová, Pavel Zuleger a Dan Žižka. Za celý klub jsem velice ráda, že máme ve svých řadách trenéry a trenérky, kteří se chtějí dále vzdělávat a své nabyté vědomosti využít v každodenní praxi s dívkami v klubu. Doufám, že pro ně UEFA C licence není poslední štací a budou si dále zvyšovat kvalifikace a zároveň se posouvat ve své trenérské kariéře. Jaké pocity a postřehy z licence UEFA C jednotliví trenéři a trenérky měli se můžete dočíst níže.

Simona Sluková
„Licence se mi moc líbila, jsem ráda, že jsem se mohla opět naučit něco nového. Dostala jsem novou inspiraci a mohu tak zase o něco zpestřit trénink našim holkám.“

Ludmila Vyčichlová
„Licence se mi líbila dozvěděla jsem se spoustu nových a užitečných věcí. Ukázali nám spoustu zajímavých cvičení, které v tréninku určitě využiju. Po celou dobu vládla příjemná atmosféra.“

Pavel Zuleger
„Na přelomu února a března 2023 jsem absolvoval během dvou celých víkendů kurz trenérské licence UEFA C spolu s jedním kolegou a 2 kolegyněmi z ženského úseku FKT. Celý kurz se skládal ze 40 hodin (16,5 h teorie + 23,5 h praxe). Kurzu se účastnilo celkem 18 trenérů z Ústeckého kraje. Zakončení kurzu bylo podmíněné odevzdáním vyplněných hospitací tří TJ u různých týmů a natočení videa a zhodnocení vlastní TJ se zhodnocením jednoho z kolegů.

Kurz licence UEFA C je zaměřen na trenérské působení v mládežnickém fotbale od předpřípravky až po mladší žáky. Hlavními tématy bylo, jak děti vychovávat, psycho-sociologické aspekty vedení dětí a rodičů, fyziologický základ a bio-medicínské aspekty, anatomie dítěte, atletický a gymnastický základ dítěte, míčové dovednosti a herní koncepty mladší a starší přípravky.

Kromě výuky zmíněných témat byla možnost sdílet své zkušenosti a nápady mezi ostatními trenéry, jež určitě využiji během praxe ve vlastních TJ. Poděkování patří všem lektorům z FAČR, kteří se kurzu účastnili. Z FKT patří určitě velké poděkování Báře Cankářové za její lekci.“

Dan Žižka
„Absolvování UEFA C licence mi přineslo řadu nových informací, které mohu využít v tréninkovém procesu, a to nejen na tréninku jako takovém. Především mě zaujala prezentace o kondičním tréninku s využitím specifických prostředků, kterou prezentovala naše šéftrenérka mládeže dívek FK Teplice Mgr. et Bc. Barbora Cankářová. Neméně důležitou prezentaci si připravil Mgr. Jan Kresta, Ph.D. o gymnasticko atletickém základu v přípravě fotbalistů. Nelze též opomenout ani správnou výživu, životosprávu a výživové zdroje. Zejména u mládeže je toto velice důležité téma.

Všechny tyto informace a prezentace, jsou takovou malou "ochutnávkou" těchto jinak obsáhlých témat které se nemohu vtěsnat do pár bloků jedné licence. Rozhodně chci pokračovat v trenérském vzdělávání navazující UEFA B licencí. Ve střednědobém horizontu bych rád úspěšně absolvoval licenci trenér brankářů UEFA A.“